Arkitekt Malin Rennarmalm om Fjällblick

Platsen för projektet domineras av sitt västerläge med en storslagen utblick mot fjället. Husen är placerade i en lätt sluttning. Placeringen följer den naturliga riktningen på platsen för att maximera naturligt ljus i lägenheterna och den spektakulära utsikten.

Formspråket är tidsenligt och enkelt. Fasaderna mot väster öppnar sig dramatisk mot utblicken medan fasaderna mot infart och parkering är mer privata. Utvändiga materialval är naturnära och bestående och har valts med omsorg för att husen skall närma sig naturen hellre än att bryta av mot den.

Invändiga material är lättskötta och rättframma. Fokus ligger på kontakten med naturen och himlen genom de generösa fönsterpartierna mot terrasser och uteplatser. Lägenheterna karaktäriseras av rymd, ljus och genomgående siktlinjer. Planlösningen är effektiv och praktisk och anpassad till samtida levnadsmönster och behov.

Aktitekt Malin Rennermalm