Lägenhetsinfo och priser etapp 1

Vad ingår i månadsavgiften?

I månadsavgiften ingår administration, förvaltning, fast avgift för vatten, snöröjning/sandning, avfall, samfällighetsavgifter, fastighetsförsäkring, föreningens räntor och amorteringar samt normalt löpande underhåll på fastigheten.

Det som tillkommer är hushållsel, uppvärmning (bergvärme), bredband/TV. Fiber är inkopplat till varje lägenhet. Avtal om bredbandshastighet och ev. TV-paket tecknas separat av lägenhetsinnehavaren.